ITSC investește din fondurile colectate prin contribuțiile membrilor și donații, în Cercetare în domeniul Educației și Sănătății, în Programul Bursier destinat tinerilor, persoanelor cu nevoi speciale și persoanelor defavorizate. 

CE BENEFICII AVEŢI DUPĂ ABSOLVIREA CURSURILOR ITSC?
CUM ALEG UN CURS?
DE CE AȚI URMA UN CURS ITSC?
CÂND ȘI UNDE ÎNCEP CURSURILE?

CURSURI AUTORIZATE M.E.N./ ACREDITATE/ CERTIFICATE EU/ CERTIFICARE EN SR ISO29990/ IWA2

FORMATOR DE FORMATORI / TRAINER OF TRAINERS
COD COR 242408
Tip program: Specializare Formator de Formatori / Trainer of Traners 
Formatorul de Formatori este Formatorul cu toate competențele din S.O.
Condiții de acces la curs: minimum Diplomă de Licență (în orice domeniu)
Curriculă: Modulară conform ultimului SO
Certificare: Dublă Certificare: 1. Ministerul Educației Naționale; 2. Certificat Bilingv Ro/En ISO2990/IWA2 Italia-România (ECVET – în curs)
Durată: 160 ore (32 ore teorie şi 128 ore practică) / 4-8 săptămâni
Contribuții financiare: vedeți Secțiunea Contribuții financiare (și condiții generale)
*Absolvenții ITSC pot fi admiși pe lista experților ITSC și își pot organiza propriile cursuri prin ITSC cu asigurarea know-how-ului și infrastructurii necesare.

ANTREPRENORIAT INOVATIV
 
Util in Programul Start-Up Nation
Tip program: Inițiere in Antreprenoriat Inovativ și Competitiv
Mențiuni speciale: Facilități acordate tinerilor antreprenori/ Facilități și Burse acordate elevilor și studenților (solicitați detalii)
Condiții de acces la curs: Diplomă de Bacalaureat (pot fi excepții pentru elevi de minimum 16 ani, cu acordul scris al părinților)
Curricula: Modulară/ Flexibila
Certificare: Dubla Certificare: 1. Ministerul Educației Naționale; 2. Certificat Bilingv Ro/En ISO2990/IWA2 Italia-România (ECVET – în curs)
Durata: 40-80 (12-24 ore teorie si 28-56 ore practica) / 1-4 saptamâni
Contribuții financiare: vedeți Secțiunea Contribuții financiare (și condiții generale)

EVALUATOR DE FURNIZORI ŞI PROGRAME DE FORMARE
COD COR 242408
Tip program: Specializare
Condiții de acces la curs: minimum Diplomă de Licență (în orice domeniu)
Curriculă: Modulară conform ultimului SO
Certificare: Dublă Certificare: 1. Ministerul Educației Naționale; 2. Certificat Bilingv Ro/En ISO2990/IWA2 Italia-România (ECVET – în curs)
Durată: 120 ore (40 ore teorie şi 80 ore practică) / 4 săptămâni
Contribuții financiare: vedeți Secțiunea Contribuții financiare (și condiții generale)

EVALUATOR DE COMPETENȚE PROFESIONALE
 
COD COR 242405
Tip program: Specializare
Condiții de acces la curs: minimum Diplomă de Licență (în orice domeniu)
Curriculă: Modulară conform ultimului SO
Certificare: Dublă Certificare: 1. Ministerul Educației Naționale; 2. Certificat Bilingv Ro/En ISO2990/IWA2 Italia-România (ECVET – în curs)
Durată: 120 (40 ore teorie şi 80 ore practică) / 4 săptămâni
Contribuții financiare: vedeți Secțiunea Contribuții financiare (și condiții generale)

CURS IT&C
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICĂRII
Tip program: Inițiere
Mențiuni speciale: Facilități/ Burse acordate tinerilor, pe bază de interviu și evaluare (solicitați detalii)
Condiții de acces la curs: Diplomă de Bacalaureat (pot fi excepții pentru elevi de minimum 16 ani, cu acordul scris al părinților)
Curriculă: Modulară/ Flexibilă
Certificare: 1. Certificat Bilingv Ro/En ISO2990/IWA2 Italia-România (ECVET – în curs); 2. Ministerul Educației Naționale (la cerere)
Durată: 40-80 (12-24 ore teorie şi 28-56 ore practică) / 1-4 săptămâni
Contribuții financiare: vedeți Secțiunea Contribuții financiare (și condiții generale)

CURS COMPETENȚE SOCIALE ȘI CIVICE
EDUCAȚIE CIVICĂ/ LOBBY ȘI ADVOCACY/ EGALITATE DE ȘANSE
Tip program: Inițiere/ Specializare
Mențiuni speciale: Facilități/ Burse acordate tinerilor, pe bază de interviu și evaluare (solicitați detalii)
Condiții de acces la curs: Diplomă de Bacalaureat (pot fi excepții pentru elevi de minimum 16 ani, cu acordul scris al părinților)
Curriculă: Modulară/ Flexibilă
Certificare: 1. Certificat Bilingv Ro/En ISO2990/IWA2 Italia-România (ECVET – în curs); 2. Ministerul Educației Naționale (la cerere)
Durată: 40-80 (12-24 ore teorie şi 28-56 ore practică) / 1-4 săptămâni
Contribuții financiare: vedeți Secțiunea Contribuții financiare (și condiții generale)

CURS INNOVATIVE COACHING 50+
MODEL EUROPEAN ECVET - EXCLUSIVITATE ITSC
Tip program: Inițiere/ Specializare
Condiții de acces la curs: minimum Diplomă de Bacalaureat / interviu și evaluare
Curriculă: Modulară/ Flexibilă
Certificare Dublă: 1. UE – ECVET; 2. Certificat Bilingv Ro/En ISO2990/IWA2 Italia-România; 3. Ministerul Educației Naționale (la cerere)
Durată: 40-80 (12-24 ore teorie şi 28-56 ore practică) / 1-4 săptămâni
Contribuții financiare: vedeți Secțiunea Contribuții financiare (și condiții generale)

CURS FOTO
COD COR 343105
Tip program: Specializare în ocupația „Fotograf“
Condiții de acces la curs: minimum Diplomă de Bacalaureat
Curricula: Modulară conform ultimului SO
Certificare: Dublă Certificare: 1. Ministerul Educației Naționale; 2. Certificat Bilingv Ro/En ISO2990/IWA2 Italia-România (ECVET – în curs)
Durata: 160 ore (32 ore teorie si 128 ore practica) / 8 saptamâni
Contribuții financiare: vedeți Secțiunea Contribuții financiare
*Absolvenții ITSC pot fi admiși pe lista experților ITSC și își pot organiza propriile cursuri prin ITSC cu asigurarea know-how-ului și infrastructurii necesare.

CURS DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
DESTINAT TINERILOR FĂRĂ POSIBILITĂȚI FINANCIARE
Tip program: Inițiere 
Mențiuni speciale: Facilități acordate tinerilor, pe bază de interviu și evaluare (solicitați detalii)
Condiții de acces la curs: Tineri cu posibilități financiare precare; pentru minori acordul scris al tutorelui legal
Curriculă: Modulară/ Flexibilă adaptată grupului țintă
Certificare: 1. Certificat Bilingv Ro/En ISO2990/IWA2 Italia-România (ECVET – în curs); 
Durată: 20-80 (maximum 1/3 pregătire teoretică)/ 1-8 săptămâni
Contribuții financiare: Acoperite total sau parțial prin Programul Bursier

CURS DE EDUCAȚIE CIVICĂ/ EGALITATE DE ȘANSE
DESTINAT TINERILOR FĂRĂ POSIBILITĂȚI FINANCIARE
Tip program: Inițiere 
Mențiuni speciale: Facilități acordate tinerilor, pe bază de interviu și evaluare (solicitați detalii)
Condiții de acces la curs: Tineri cu posibilități financiare precare; pentru minori acordul scris al tutorelui legal
Curriculă: Modulară/ Flexibilă adaptată grupului țintă
Certificare: 1. Certificat Bilingv Ro/En ISO2990/IWA2 Italia-România (ECVET – în curs); 
Durată: 20-80 (maximum 1/3 pregătire teoretică)/ 1-8 săptămâni
Contribuții financiare: Acoperite total sau parțial prin Programul Bursier

CURS SPECIAL DE EDUCAȚIE
DESTINAT PERSOANELOR DEFAVORIZATE
Tip program: Inițiere 
Mențiuni speciale: Facilități acordate persoanelor defavorizate, pe bază de interviu și evaluare (solicitați detalii)
Condiții de acces la curs: Persoane defavorizate cu posibilități financiare precare
Curriculă: Modulară/ Flexibilă adaptată grupului țintă
Certificare: 1. Certificat Bilingv Ro/En ISO2990/IWA2 Italia-România (ECVET – în curs); 
Durată: 20-80 (maximum 1/3 pregătire teoretică)/ 1-8 săptămâni
Contribuții financiare: Acoperite total sau parțial prin Programul Bursier

CURS DE EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE
DESTINAT TINERILOR SAU PĂRINȚILOR
Tip program: Inițiere 
Mențiuni speciale: Facilități acordate persoanelor defavorizate, pe bază de interviu și evaluare (solicitați detalii)
Condiții de acces la curs: Persoane interesate de Educația pentru Sănătate
Curriculă: Modulară/ Flexibilă adaptată grupului țintă
Certificare: 1. Certificat Bilingv Ro/En ISO2990/IWA2 Italia-România (ECVET – în curs); 
Durată: 20-80 (maximum 1/3 pregătire teoretică)/ 1-8 săptămâni
Contribuții financiare: Acoperite total sau parțial prin Programul Bursier

CURS DE EDUCAȚIE SEXUALĂ
DESTINAT TINERILOR SAU PĂRINȚILOR
Tip program: Inițiere 
Mențiuni speciale: Facilități acordate persoanelor defavorizate, pe bază de interviu și evaluare (solicitați detalii)
Condiții de acces la curs: Persoane interesate de dezvoltarea armonioasă psihosexuală a tinerilor, făcând parte din programul Educație pentru Sănătate
Curriculă: Modulară/ Flexibilă adaptată grupului țintă
Certificare: 1. Certificat Bilingv Ro/En ISO2990/IWA2 Italia-România (ECVET – în curs); 
Durată: 20-80 (maximum 1/3 pregătire teoretică)/ 1-8 săptămâni
Contribuții financiare: Acoperite total sau parțial prin Programul Bursier

CURS DE SOCIO-PSIHO-SEXOLOGIE ȘI EDUCAȚIE SEXUALĂ
DESTINAT PSIHOLOGILOR, PROFESORILOR, EDUCATORILOR ȘI SECTORULUI ONG
Tip program: Formare Continuă în parteneriat cu Asociația de Psihosexologie din România
Mențiuni speciale:Cursul se adreseză psihologilor, profesorilor, educatorilor și membrilor din sectorul ONG pentru promovarea educației și dezvoltării psihosexuale pe baze științifice (solicitați detalii)
Condiții de acces la curs: Psihologi practicieni și persoane implicate în educație și informare a tinerilor, făcând parte din programul Educație pentru Sănătate
Curriculă: Modulară/ Flexibilă adaptată grupului țintă
Certificare: 1. Certificat Bilingv Ro/En ISO2990/IWA2 Italia-România (ECVET – în curs); 
Durată: 20-80 (maximum 1/3 pregătire teoretică)/ 1-8 săptămâni
Contribuții financiare: vedeți Secțiunea Contribuții financiare (și condiții generale)

ORICE TIP DE CURSURI LA SOLICITAREA CLIENTULUI

(În limba română, engleză, germană, maghiară etc. direct sau cu translator)

Cursuri autorizate de Ministerul Educației Naționale
Cursuri de Inițiere în competențe cheie: 1. Comunicare în Limba Maternă; 2. Comunicarea în Limbi Străine; 3. Competențe de bază în Matematică, Științe și Tehnologie; 4. Competențe Informatice; 5. Competența de a Învăța; 6. Competențe Sociale și Civice; 7. Competențe Antreprenoriale; 8. Competență de Exprimare Culturală.
Cursuri de Inițiere, Specializare sau Calificare: pentru toate ocupațiile conform COR și Standardelor Ocupaționale Existente în România.
Cursuri de Inițiere, Specializare sau Calificare: pentru toate ocupațiile conform COR pentru care nu există Standarde Ocupaționale în România. Necesită elaborarea unui Standard Ocupațional având o durată de 3-8 luni.

Cursuri certificate bilingv Ro/En
ISO2990/IWA2 Italia-România (ECVET – la cerere)
Cursuri de Inițiere sau Specializare în toate ocupațiile existente în Uniunea Europeană sau SUA
Cursuri de terapii complementare
Cursuri Modulare/ Module de Curs cu Curriculă la solicitarea clientului.
Cursuri de formare continuă și dezvoltare personală
Cursuri NLP Practicioner și NLP Master
Cursuri de formare continuă pentru psihologi cu credite COPSI
Cursuri de formare continuă pentru medici cu credite EMC
Cursuri de formare continuă pentru alte categorii profesionale
Cursuri de dezvoltare personală pentru adulți, tineri și copii
Tabere de studiu și dezvoltare personală pentru adulți, tineri și copii

CONDIȚII GENERALE:

* Toate organizațiile profesionale și de training care asigură standarde minime de calitate în educație au un cost de 5 10 euro / oră de training + eventuale taxe de examinare și certificare. Majoritatea organizațiilor profesionale au cotizații anuale pentru calitate de membru pe toată durata practicării profesiei.
* Cursurile ITSC la solicitarea clientului au o durată în funcție de tipul cursului pentru grupe de minimum 20 de persoane și o contribuție echivalentă a 2,5 – 10 euro / oră de training + taxele de autorizare/ acreditare și taxele de examinare și certificare. Pentru fiecare curs în parte se calculează contribuțiile și/sau costurile estimative în funcție de condițiile solicitate de către client.
* ITSC organizează pe anumite tipuri de programe/ proiecte cursuri gratuite pentru membrii sau anumite categorii cum ar fi elevi, studenți cu vulnerabilități sociale etc.
* Cursurile se organizează:
  • În Tîrgu-Mureș în sediile de curs ale ITSC
  • În orice localitate la sediul beneficiarului (pentru grupe care se acopere costurile de organizare: 15-20 participanți)
  • În centre turistice care au condiții corespunzătoare de cazare și cursuri în fucție de preferințele clientului (pentru grupe care se acopere costurile de organizare: 15-20 participanți la care se adaugă ­mesele și cazarea)
Concept, know-how și prezentare înregistrată cu drepturi de autor ITSC © 2017