ITSC prin FNIFP participă la elaborarea „Strategiei Naționale pentru Educație“ împreună cu universități, inspectorate școlare și furnizori de formare profesională din România, cât și cu experți din Europa și Statele Unite.

ITSC și FNIFP au multiple parteneriate și colaborări cu:

 • Cabinet de Psihologie, Psihoterapie și Sexologie Tîrgu-Mureș și Online dr. Radu BĂLĂNEAN
 • Federația Națională pentru Învățământ și Formare Profesională din România
 • Patronatul Național pentru Învățământ și Formare Profesională din România
 • Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România
 • Prodest Milano (Italia) – Agenție pentru formare profesională acreditată de către autoritățile din Regione Lombardia și Regione Basilicata,
 • Federația Patronatelor IMM din Regiunea Centru
 • Federația IMM-Regiunea Nord Germania
 • Patronatul IMM Județean Mureș
 • Patronatul Național al Femeilor de Afaceri
 • Patronatul Regional al Femeilor de Afaceri din Regiunea Centru
 • Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea Centru
 • Patronatul Psihologilor cu Drept de Liberă Practică din Regiunea Centru
 • Patronatul Psihologilor cu Drept de Liberă Practică din Regiunea NE
 • Patronatul Psihologilor cu Drept de Liberă Practică din Regiunea SE
 • Patronatul Psihologilor cu Drept de Liberă Practică din Regiunea București-Ilfov
 • Patronatul Psihologilor cu Drept de Liberă Practică din Regiunea Sud-Muntenia
 • Patronatul IMM Județean Tulcea
 • Patronatul IMM Blaj
 • Rotary International – Rotary E-Club Renașterea – Primul Rotary e-club din Europa de Est
 • Rotary International – Rotaract Club Tîrgu-Mureș
 • Rotary International – Rotaract Club Galați Dunărea de Jos
 • Rotary International – Rotaract Club Suceava Bucovina
 • Rotary International – Interact Club Tîrgu-Mureș Renașterea
 • International University for Holistic Studies, USA
 • Institutul Naţional pentru Dezvoltarea Integrată a Ariilor Protejate din România
 • Institutul de Tehnologii Psihologice Contextuale Cluj-Napoca
 • Institutul de Training, Studii și Cercetări pentru Vehicule fără Pilot
 • Universitatea Româno-Germană din Sibiu
 • Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București
 • Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
 • Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș
 • Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș
 • Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureş
 • Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași
 • Universitatea de Medicină Veterinară din Iași
 • Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
 • Universitatea Valahia din Târgoviște​
 • Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii
 • Ministerului pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale-Oficiul Teritorial Tîrgu-Mureș,
 • Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM- Oficiul Teritorial Tîrgu-Mureș,
 • Centrul de Promovare şi Asistenţă IMM Mureş, primul incubator de afaceri privat din România după modelul Mariland University, USA
 • Consiliul Local IMM Bihor
 • Consiliul Local IMM Miercurea Ciuc
 • Patronatul IMM Suceava
 • Asociaţia de Psihosexologie din România
 • Asociaţia Colfasa (Milano – Italia) – Consultanţă proiecte europene
 • Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale şi familiei – Centrul Regional de Formare Profesională Tîrgu-Mureş
 • Centrul de Training Euro NLP
 • Centrul de Training și Cercetari A.R.R.
 • Consiliul Local IMM Tîrgu-Mureș
 • Societatea Progresul Silvic Filiala Sibiu
 • Asociaţia de Proprietari pentru Protecţia Faunei, Fundaţia Armeană Dumbrăveni, jud. Sibiu
 • Colegiul Medicilor Bistriţa
 • Uniunea Judeţeană Sanitas Maramureş
 • AGROM RO Sângeorgiul de Mureş
 • COTRACO SRL Sângeorgiul de Mureş Furnizor de Formare Profesională
 • PROCOMUNITA Sibiu – Furnizor de Formare şi Evaluare Profesională autorizat MEN
 • FUNDAŢIA COMUNITARĂ MUREŞ
 • ADMINISTRAȚIA ARIILOR PROTEJATE SIGHIŞOARA-TÂRNAVA MARE și PODIŞUL HÂRTIBACIULUI (a doua arie protejată ca suprafață după Delta Dunării)
 • CONSILIUL ŞTIINŢIFIC AL ARIEI DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ ROSPA0099 PODIŞUL HÂRTIBACIULUI (Avizat de Academia Română şi aprobată de Autoritatea Publică Centrală pentru Protecţia Mediului responsabilă, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare şi a Contractului de administrare încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Societatea „Progresul Silvic“ Filiala Sibiu nr. 9 din 28.06.2010 privind administrarea Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0227 Sighişoara – Târnava Mare. , conform prevederilor Ordinului MMP nr. 55/20.01.2010 privind aprobarea listei siturilor Natura 2000, care necesită structuri proprii de administrare)
 • CONSILIUL ȘTIINȚIFIC AL SITULUI DE IMPORTANȚĂ COMUNITARĂ ROSCI0227 SIGHIŞOARA – TÂRNAVA MARE (Avizat de Academia Română și aprobată de Autoritatea Publică Centrală pentru Protecţia Mediului responsabilă, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare şi a Contractului de administrare încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi Societatea „Progresul Silvic“ Filiala Sibiu nr. 9 din 28.06.2010 privind administrarea Sitului de Importanţă Comunitară ROSCI0227 Sighişoara – Târnava Mare, conform prevederilor Ordinului MMP nr. 55/20.01.2010 privind aprobarea listei siturilor Natura 2000, care necesită structuri proprii de administrare)
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI  – Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională Mureş (CDPS – Mureş)