Despre ITSC:

ITSC este o organizaţie cu caracter educaţional, social, ştiinţific şi academic, fără scop patrimonial, autonomă şi fără caracter politic. ITSC organizează cele mai eficiente, atractive și complexe cursuri de Formator de Formatori (Trainer of Trainers), Antreprenoriat Inovativ, Evaluatori de competențe, de programe și furnizori de formare și multe alte cursuri standard sau flexibile, autorizate de Ministerul Educației Naționale, cu dublă certificare conform Cadrului European și standardelor internaționale în educație.

ITSC investește din fondurile colectate prin contribuțiile membrilor și donații, în Cercetare în domeniul Educației și Sănătății, în Programul Bursier destinat tinerilor, persoanelor cu nevoi speciale și persoanelor defavorizate. 

Organizația investește resurse umane și financiare din contribuții, în educația inovativă și competitivă, cercetare generală și în educație, educație civică pentru tineri și adulți, tabere de studii pentru tineri, burse pentru tineri, proiecte educaționale și de dezvoltare personală pentru organizațiile de tineret (Cluburi Rotaract, Interact etc.) și multe alte proiecte pentru comunitate.

Scurt istoric ITSC
Istoria ITSC începe în anul 2000, ca departament de training, studii și cercetări în cadrul Fundației „Centrul de Promovare și Asistență IMM“, fundație a cărui președinte fondator a fost Radu BĂLĂNEAN, împreună cu prof. GEORGES BALAYE și prof. univ. dr. Ovidiu NICOLESCU vicepreședinți.
 
Fundația CPA IMM crează primul incubator de afaceri privat din România, pe un model de la Maryland University SUA, preluat în 1998 în timpul vizitei în SUA cu președintele României Emil Constantinescu, iar mai târziu când se înființau incubatoarele de afaceri cu fonduri de stat, avea să fie menționat în documentele oficiale ale Ministerului pentru IMM și ulterior Agenția Națională pentru IMM și Cooperație. Anexa D – ANIMMC (Sursa 02.05.2017: http://www.aippimm.ro/articol/raport_anual/raport_anual_anexa2 )
 
La finele anului 2000, conceptul „CPAIMM“ este prezentat ca singurul „sistem inovator“ în cadrul proiectelor realizate și prezentate de echipele internaționale de la cursul organizat de MASHAV (Organizația de Cooperare Internațională a Ministerului Afacerilor Externe Israelian), Negev Institute și WASME (World Association of SME’s), organizat în Negev, Israel în perioada noiembrie – decembrie 2000.
Nevoia de training, studii și cercetări apare imediat după fondarea CPA IMM, bazată pe experiența de peste 15 ani în formare și cercetare a președintelui fondator.
 
În 2000 devine parte din echipa de experți ai programului PNUD – Programul de Dezvoltare al Națiunilor Unite: „Agenda 21“. Curând se va derula primul proiect finanțat de Națiunile Unite.
 
După fondare, ITSC organizează foarte multe tipuri de cursuri, tabere de studiu și workshopuri pentru tineri și adulți cu mii de participanți din toată țara.
 
În 2007 ITSC devine instituție independentă și activează sub egida confederației patronale naționale CNIPMMR. 6 traineri cu experiență în educația adulților crează prima echipă de formatori, care se vor forma și certifica împreună și dezvoltă un nou concept al cursului de specializare Formatori de Formatori în colaborare cu organizații din SUA, care va fi ulterior autorizat de către Ministerul Educației.
 
ITSC deschide centre teritoriale în peste 15 orașe din țară, după mai multe sesiuni de training pentru managerii teritoriali de cursuri și începe derularea cursurilor de Formator de Formatori cu participanți din toată țara cu certificare ISO.
 
În 2007-2008, a creat un sistem inovativ IT de management al cursurilor de formare,  iar în 2009 lansează și un sistem inovativ de corectare a lucrărilor de examen, care transmite la o oră după finalizarea examenului, rezultatele individuale prin SMS și e-mail și care transmite prin e-mail tuturor absolvenților, certificate provizorii.
 
În 2010-2013 derulează proiectul POSDRU „Profesioniști în sistemul de formare profesională din România“ cu parteneri europeni, dezvoltând un nou model de curs inovativ în ocupația de Formator de Formatori (Trainer of Trainers) cu module de Dezvoltare Durabilă, Antreprenoriat Inovativ, Egalitate de Șanse și IT&C Inovativ în training. În aceași perioadă, ITSC documentează, implementează, și este certificat în pachetul de SISTEME INTERNAȚIONALE DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE în conformitate cu cerințele standardelor: SR ISO IWA2/2009 şi EN 29990/ SR EN ISO 9001:2008 / SR EN ISO 9001AC/2009 în următoarele domenii de activitate: Educaţie, Formare profesională a adulţilor, Evaluare profesională, Cursuri de formare continuă, cursuri postliceale şi postuniversitare, toate tipurile de cursuri, formări (training), workshopuri, seminarii, conferinţe ştiinţifice, tabere de studii ş.a.m.d. pentru adulţi, tineri şi copii. Cercetare şi studii în domeniul ştiinţelor umaniste şi exacte, cu pondere în domeniul organizaţional, IMM, mediu şi arii protejate, psihologie, consiliere psihologică, consiliere pentru carieră, educaţie pentru sănătate, socio-psiho-sexologie şi educaţie.
 
În 2012 ITSC a organizat Conferinţa  Internaţională  „Formarea adulţilor – paradigme postmoderne în context european“ 2012. Lucrările conferinței sunt publicate într-un volum în Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2013.
 
În perioada 2012-2014, implementează cu parteneri din Belgia, Marea Britanie, Norvegia, Austria și Italia, ca unic partener din Europa de Est, în cadrul Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation Lifelong Learning Programme, Programul „LIFELONG LEARNING PROGRAMME“, subprogramul „LEONARDO DA VINCI“, Acțiunea „LEONARDO DA VINCI Transfer of innovation“ proiectul „Innovative Coacing 50 Plus“. În cadrul proiectului, în urma transferului de bune practici europene, se crează standardul ocupațional (MATRIX) și se proiectează primul model european de curs IC50+ certificat ECVET. www.ic50plus.eu
 
ITSC de la fondare până în prezent:
– A avut peste 4000 de cursanți/ absolvenți, din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Miercurea Ciuc, Tîrgu-Mureș, Sibiu, Arad, Galați, Constanța, Baia Mare, Iași, Botoșani, Suceava, Oradea etc., din toate domeniile de activitate: profesori universitari (medicină, teologie, psihologie etc.), formatori în psihoterapie, inspectori școlari, directori de bănci, primari, prefecți, angajați ai Ministerului de Interne, psihologi, medici, profesori, avocați, traducători, ingineri, asistenți sociali, studenți, elevi etc.
– Cursuri Autorizate ANC (fost CNFPA): Formator de formatori, Manager vânzări, Dezvoltare durabilă, Egalitate de șanse, TIC, Competenţe Sociale şi Civice, Competenţe Antreprenoriale, Competenţe Informatice, Fotograf etc. și diferite cursuri de comunicare, dezvoltare personală și profesională.
– A realizat studii, cercetări și a organizat conferințe și seminarii cu tematică în diverse  domenii: Formare Profesională și Formare Continuă, Experți Formator de Formatori (Experți Trainer of Trainers), Coaching Inovativ, Antreprenoriat Inovativ și Competitiv, Psihologie, Sociologie, Dezvoltare Durabilă, Dezvoltarea Resurselor Umane în Mediul Rural, Egalitate de Șanse, Socio-Psiho-Sexologie ș.a.m.d. în diferite orașe din țară.
– A realizat pentru 40 de parteneriate cu organizații de educație: organizații private de educație a adulților și tinerilor, școli, universități, patronate, organizații profesionale etc.
– A derulat o gamă foarte diversă de proiecte de voluntariat non-profit în parteneriat  cu ONG-uri, Organizații patronale, Universități, Cluburi Rotary, Cluburi Rotaract, Cluburi Interact (din Rotary International) etc.
 – Și-a format o echipă de peste 50 de experți care au participat la activități de formare, schimburi de experiență și parteneriate în proiecte în România, Marea Britanie, Austria, Germania, Belgia, Elveția, Italia, Norvegia, Israel, Tailanda, Ungaria etc.
– A cooptat și a acordat calitatea de Membru de Onoare unor mari personalități din România, SUA, Marea Britanie, Olanda, Malta, Italia, Belgia etc.
 
ITSC, la 10 ani de la fondare ca institut independent și 17 ani de experiență, se relansează cu un nou pachet inovativ de cursuri inovative, într-un format nou și flexibil,  cu o paletă largă de domenii și formate, centrate în continuare pe experți în training, Formator de Formatori și formare profesională a tinerilor și adulților (curs Formator de Formatori, Evaluator de Furnizori și Programe de Formare, Evaluator de Competențe Profesionale).
 
Concept, know-how și prezentare înregistrată cu drepturi de autor ITSC © 2017
Misiune
1. Dezvoltarea unui sistem dinamic, în permanentă dezvoltare şi adaptare pentru calitate şi profesionalism în educaţie, formare profesională a adulţilor, evaluare profesională, formare continuă, dintr-o perspectivă ştiinţifică şi academică cu o abordare Inter-, Pluri- şi Transdisciplinară.
2. Dezvoltarea unui sistem de cercetare şi studii dinamic, în permanentă dezvoltare şi adaptare pentru calitate şi profesionalism în domeniul ştiinţelor umaniste şi exacte, cu pondere în domeniul organizaţional, IMM, mediu şi arii protejate, psihologie, consiliere psihologică, psihologie clinică, psihoterapie, consiliere pentru carieră, educaţie pentru sănătate, sociopsihosexologie, educaţia adulţilor şi educaţie în general, dintr-o perspectivă ştiinţifică şi academică cu o abordare Inter-, Pluri- şi Transdisciplinară.
3. Ridicarea nivelului calităţii vieţii, promovarea valorilor umane, educaţia în scopul dezvoltării personale şi profesionale, îmbunătăţirii stării de sănătate, pentru o viaţă echilibrată a omului.
4. Crearea unui cadru organizaţional adecvat promovării de modele educaţionale, de consultanţă şi consiliere moderne, recunoscute pe plan naţional, european şi/sau internaţional pentru eficacitatea lor. Crearea unui cadru adecvat pentru informarea, consilierea şi dezvoltarea personală a populaţiei, cât şi informarea, dezvoltarea personală şi profesională a practicienilor şi formatorilor.
5. Reprezentarea în raporturile acestora cu instituţiile locale, judeţene, regionale, naţionale, europene şi internaţionale. Reprezentarea în relaţiile cu alte instituţii şi organizaţii din ţară şi din străinătate.
 
Concept, know-how și prezentare înregistrată cu drepturi de autor ITSC © 2017
Certificări
– ITSC este certificat, a documentat, implementat și menține un pachet de SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE conform cerințelor standardelor: SR EN ISO29990/ IWA2/2009/ EN SR EN ISO 9001:2008/ SR EN ISO 9001AC/2009.
în următoarele domenii de activitate:
Educaţie, Formare profesională a adulţilor, Evaluare profesională, Cursuri de formare continuă, cursuri postliceale şi postuniversitare, toate tipurile de cursuri, formări (training), workshopuri, seminarii, conferinţe ştiinţifice, tabere de studii ş.a.m.d. pentru adulţi, tineri şi copii.
Cercetare şi studii în domeniul ştiinţelor umaniste şi exacte, cu pondere în domeniul organizaţional, IMM, mediu şi arii protejate, psihologie, consiliere psihologică, consiliere pentru carieră, educaţie pentru sănătate, sociopsihosexologie şi educaţie.
– ITSC are mii de cursanți, din București, Cluj, Timișoara, Miercurea Ciuc, Tîrgu-Mureș, Sibiu, Arad, Galați, Constanța, Baia Mare, Iași și Botoșani, și din toate domeniile de activitate: profesori universitari (medicină, teologie, psihologie etc.), formatori în psihoterapie, inspectori școlari, inspectori școlari generali, directori de bănci, primari, prefecți, angajați ai Ministerului de Interne, psihologi, medici, profesori, avocați, traducători, ingineri, asistenți sociali etc.
– ITSC a realizat mai multe studii și lucrări de cercetare în Formarea Profesională şi sisteme inovative de educaţie şi intervenţii şi consiliere psihologică, prezentate la conferințe internaționale și publicate în cărți de specialitate.
 
Concept, know-how și prezentare înregistrată cu drepturi de autor ITSC © 2017
Principii și etică
INSTITUTUL DE TRAINING, STUDII ȘI CERCETĂRI (ITSC) are o abordare ştiinţifică şi academică, este deschis oricăror cunoaşteri, moderne, postmoderne, inovative şi tradiţionale, consacrate, cunoscute sau recunoscute în spaţiul european şi/sau internaţional, care au ca scop formarea şi dezvoltarea aptitudinilor, abilităţilor şi competenţelor profesionale şi personale, care duc la ridicarea nivelului calităţii vieţii şi a nivelului de dezvoltare profesional şi personal, într-o abordare Inter-, Pluri- şi Transdiisciplinară, respectând următoarele principii:
 
1. Respectarea drepturilor omului conform „Declarației Universale a Drepturilor Omului” / Cartei ONU, adoptată de Adunarea Generală ONU.
2. Respectarea prevederilor din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, proclamată de către Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la data de 7 decembrie 2000, în cadrul Consiliului European de la Nisa. Includerea drepturilor fundamentale ale cetățenilor Uniunii în Tratatul de la Lisabona presupune faptul că, instituțiile Uniunii și statele membre sunt obligate din punct de vedere juridic, atunci când pun în aplicare dreptul UE, să respecte aceste drepturi.
3. Respectarea valorilor fundamentale ale omului (respectarea demnităţii şi integrităţii persoanei, respect pentru unicitatea individului, informarea corectă şi completă a omului, autodeterminarea persoanei, respectarea diversităţii omului, a confidenţialităţii persoanelor.
4. Îmbunătăţirea calităţii vieţii conştient de faptul că sănătatea, educația, siguranţa socială, stabilitatea economică a societăţii, cât şi securitatea ecologică, conservarea biodiversităţii şi resurselor naturale sunt esenţiale în definirea acesteia.
5. Respectarea integrităţii, diversităţii genetice şi ecologice, resurselor, al habitatelor naturale. 

6. Conservarea şi utilizarea raţională a resurselor naturale ale planetei.
7. Respectarea principiilor și eticii enunțate în toate demersurile educaționale și activitățile derulate de către ITSC.
8. Promovarea valorilor autentice, dreptul de liberă alegere, libertatea politică şi religioasă, nediscriminarea pe criterii de rasă, naţionalitate etc.
9. Organizaţia are un Cod Deontologic propriu, care garantează respectarea principiilor enunțate în prezentul document, în concordanţă cu legea română şi cu principiile deontologice europene şi internaţionale. 

Suplimentar și în concordanță cu acceptul și asumarea politicilor Google: 
10. ITSC nu face nici o discriminare în mod ilegal nici în practicile de angajare, nici în administrarea programelor și serviciilor.
11. ITSC nu face discriminări pe baza orientării sexuale sau a identității de gen în practicile de angajare.
12. ITSC poate primi donații în conformitate cu politica proprie și cu legile și reglementările aplicabile; donațiile și contribuțiile nu vor afecta negativ capacitatea curentă sau viitoare a donatorilor/ contributorilor de a face afaceri cu ITSC; nici o donație nu va fi folosită pentru a influența prin corupție nici o persoană oficială, guvernamentală sau alte persoane pentru a obține sau pentru a păstra contracte sau relații de afaceri sau orice avantaje necorespunzătoare eticii.
 
Concept, know-how și prezentare înregistrată cu drepturi de autor ITSC © 2017
O parte din activitatea științifică și articolelor publicate
 1. Radu, Bălănean (2017). Vicii și capcane în calitatea rezultatelor achizițiilor publice. Articol publicat în volumul „Conferinţei Naționale de Achiziții Publice“, Universitatea Petru Maior, Tîrgu-Mureș, 26 aprilie 2017

 2. Radu BĂLĂNEAN (2017). Jean Nicolas Mănescu – In memoriam. Personalitatea și contribuțiile la heraldica națională și internațională. Articol publicat în volumul Conferinței „Hermetism, Heraldică și Istorie“. Ploiești 21-22 aprilie 2017

 3. Radu, Bălănean (2016). Reflecții pe marginea tainele din spatele ritualurilor tradiționale. Articol publicat în volumul Conferinței „Hermetism, Heraldică și Istorie“. Ploiești 6-7 mai 2016

 4. Radu, Bălănean (2013). „Din tradiția spirituală: reflecția interioară . Articol publicat în Revista GNOSIS, Sibiu, pp 131-139

 5. Radu, Bălănean (2013). „Introspecția în tradiția alchimică și psihoterapie. Articol publicat în Revista Sfântul Ioan de vară. Cultură și tradiție, Sibiu, pp 20-27

 6. Radu, Bălănean. (2013). Paradigme postmoderne în formarea profesională în domeniul protecţiei  mediului. Tîrgu-Mureş, Editura IEERH

 7. Radu, Bălănean (2012). „Educaţia pentru sănătate şi educaţia preventivă dintr-o perspectivă inter-, pluri- şi transdisciplinară – o problemă de interes pentru formatori“. Conferinţa  Internaţională  „Formarea adulţilor – paradigme postmoderne în context european“ 2012. Publicat în „Tendinţe actuale în formarea adulţilor paradigme postmoderne în context european“ (2013) Editura Pro Universitaria, Bucureşti.

 8. Radu, Bălănean (2012). „Formarea adulţilor – paradigme postmoderne în context european“. Conferinţa  Internaţională  „Formarea adulţilor – paradigme postmoderne în context european“ 2012. Publicat în „Tendinţe actuale în formarea adulţilor paradigme postmoderne în context european“ (2013) Editura Pro Universitaria, București.

 9. Radu, Bălănean (2011). En „Postmodern psycho-social influences on the dysfunctional sexual beliefs of the Romanian youth“. 2nd World Conference on Learning, Teaching and Administration, Bahcesehir University Istanbul, Turkey. Publicat în Procedia – Social and Behavioral Sciences 31 (2012) 714 – 718

 10. Radu, Bălănean (2011). En „Innovative psycho-social interventions aimed at reducing dysfunctional sexual beliefs“. 2nd World Conference on Learning, Teaching and Administration, Bahcesehir University Istanbul, Turkey. Publicat în Procedia – Social and Behavioral Sciences 31 (2012) 719 – 723

 11. Bălănean, R., Coşa, L. (2011). Manual „Formator de formatori inovativ“. Elaborat în cadrul proiectului POSDRU 32659, „Profesioniști în sistemul de formare profesională din România“. Tîrgu-Mureș, Institutul de Training, Studii şi Cercetări – ITSC

 12. Radu, Bălănean (2011). Ro Influenţe psiho-sociale postmoderne asupra convingerile disfuncţionale sexuale la tinerii români“. 2nd World Conference on Learning, Teaching and Administration, Bahcesehir University Istanbul, Turkey. Publicat în limba engleză în Procedia – Social and Behavioral Sciences 31 (2012) 714 – 718

 13. Radu, Bălănean (2011). Ro Intervenţii psiho-sociale inovatoare care vizează reducerea convingerilor disfuncţionale despre sexualitate“. 2nd World Conference on Learning, Teaching and Administration, Bahcesehir University Istanbul, Turkey. Publicat în limba engleză în Procedia – Social and Behavioral Sciences 31 (2012) 719 – 723

 14. Radu, Bălănean (2011). „Modele noi ale convingerilor, atitudinilor şi comportamentelor sexuale la tineri în contextul transformării sociale postmoderne şi a globalizării“. Congresul Internaţional de Psihologie: Cercetarea modernă în psihologie: Direcţii şi perspective?”. Articol publicat în: „Cercetarea modernă în psihologie“. 2011, Ed. Universitară, Bucureşti, C.N.C.S.I.S.

 15. Radu, Bălănean (2011). „Modele noi de psihoterapie în contextul globalizării şi exploziei tehnologiei comunicării şi informaţiei“. Congresul Internaţional de Psihologie: Cercetarea modernă în psihologie: Direcţii şi perspective?”. Articol publicat în : „Cercetarea modernă în psihologie“. 2011, Ed. Universitară, Bucureşti, C.N.C.S.I.S.

 16. Radu, Bălănean (2011). „VITRIOLUM: Protocol de introspecţie“ – Alchimie vs. Psihologie?”. Congresul Internaţional de Psihologie: Cercetarea modernă în psihologie: Direcţii şi perspective?”. Articol publicat în: „Cercetarea modernă în psihologie“. 2011, Ed. Universitară, Bucureşti, C.N.C.S.I.S.

 17. Radu, Bălănean & Lucia, Coșa (2011). „Formarea profesională a adulţilor – noi perspective – Nevoi şi direcţii de dezvoltare în context european“. Congresul Internaţional de Psihologie: Cercetarea modernă în psihologie: Direcţii şi perspective?”. Articol publicat în: „Cercetarea modernă în psihologie“. 2011, Ed. Universitară, Bucureşti, C.N.C.S.I.S.

 18. Radu, Bălănean & Lucia, Coșa (2011). „Studiu multiregional privind situaţia actuală a formării profesionale a adulţilor“. Congresul Internaţional de Psihologie: Cercetarea modernă în psihologie: Direcţii şi perspective?”. Articol publicat în: „Cercetarea modernă în psihologie“. 2011, Ed. Universitară, Bucureşti, C.N.C.S.I.S.

 19. Radu, Bălănean & Lucia, Coșa (2011). „Formarea formatorilor în context european – analiza comparativă România – Italia“. Congresul Internaţional de Psihologie: Cercetarea modernă în psihologie: Direcţii şi perspective?”. Articol publicat în: „Cercetarea modernă în psihologie“. 2011, Ed. Universitară, Bucureşti, C.N.C.S.I.S.

 20. Radu Bălănean, Vasile Cernat & Lucia Coșa (2010). Analiza Nevoilor de Formare Profesională în Judeţele Bihor, Harghita, Mureş și Suceava. Studiu în cadrul proiectului POSDRU 32659, Profesioniști în sistemul de formare profesională din România. Tîrgu-Mureș, Institutul de Training, Studii şi Cercetări – ITSC

 21. Radu, Bălănean (2010). VITRIOLUM : Protocol psihoterapeutic sugestiv de inspiraţie tradiţională de natură simbolic-alchimică. Înregistrat la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA): 15261/ 31.12.2010. Tîrgu-Mureş: Digital Docu Print, 2010, ISBN 978-606-8233-03-1

 22. Radu, Bălănean (2010). „Rolul factorilor psihosociali asupra convingerilor disfuncţionale despre sexualitate“. Congresul Internaţional de Psihologie: „Cercetarea modernă în psihologie: Cercetări cantitative vs. Cercetări calitative?“. Articol publicat în: „Cercetarea modernă în psihologie: individ, grup, organizaţie: studii aplicative“. 2010, Ed. Universitară, Bucureşti, C.N.C.S.I.S.

 23. Radu, Bălănean (2010). „Rolul şi nevoia de formare profesională din perspectiva organizaţiilor vs angajaţilor în context european vs criză“. Congresul Internaţional de Psihologie: „Cercetarea modernă în psihologie: Cercetări cantitative vs. Cercetări calitative?“. Articol publicat în: „Cercetarea modernă în psihologie: individ, grup, organizaţie: studii aplicative“. 2010, Ed. Universitară, Bucureşti, C.N.C.S.I.S.

 24. Radu, Bălănean (2009). Capitol: Tradiţia multiculturalităţii în Ardeal“. Rezistenţă şi schimb într-o cultură multietnică. Coordonatori  Ardelean, M. & Suciu, D. Volum editat de University Press Tîrgu-Mureș, C.N.C.S.I.S., Editura Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureș

 25. Bălănean, Radu & Coşa, Lucia. (2009). Suport de curs „Formatori de formatori“, Ed. II. Tîrgu-Mureș, Institutul de Training, Studii şi Cercetări – ITSC

 26. Radu, Bălănean (2009). „Credinţe şi opinii disfuncţionale cu rol sugestiv în sexualitate“. Conferinţa Internaţională „INTEGRARE ŞI DIVERSITATE ÎN HIPNOPSIHOTERAPIA ERICKSONIANĂ“ Cluj-Napoca, România

 27. Bălănean, Radu & Coşa, Lucia. (2008). Suport de curs „Formatori de formatori“, Tîrgu-Mureș, Institutul de Training, Studii şi Cercetări – ITSC

 28. Radu, Bălănean (2008). „Percepţia rolului sexologiei/ psihosexologiei şi educaţiei în managementul disfuncţiilor sexuale“. Conferinţa Internaţională de Medicina Sexualităţii – „Psihosexualitatea şi disfuncţiile sexuale“ Braşov – Asociaţia pentru Medicina Sexualităţii din România în colaborare cu Federaţia Română de Psihoterapie

 29. Radu, Bălănean (2007). “Studiu privind percepţia populaţiei asupra psihologului şi psihoterapiei“. Conferinţa Internaţională „ABORDAREA ERICKSONIANĂ – DESCHIDERI INTEGRATIVE“, Sinaia, România

 30. Radu, Bălănean (2007). Capitol: „Studiu privind distorsiunile de comunicare şi implicaţiile în mediul multietnic şi multicultural“. Comunicarea dintr-o perspectivă multidisciplinară – Distorsiuni cognitive ale comunicării în contextul social şi multicultural. Coordonatori Ardelean, M. & Suciu, D.  Volum editat de University Press Tîrgu-Mureș, C.N.C.S.I.S.., Editura Universităţii de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureș

 31. Radu, Bălănean (2006). „Efectul luminii artificiale asupra stresului la locul de muncă“. Conferinţa “Start Sigur – Săptămâna Europeană a Sănătăţii şi Securităţii” 15-17 nov. 2006, Tîrgu-Mureș,  organizată de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei – Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureş în parteneriat cu Universitatea Petru Maior Tîrgu-Mureș şi CLIMM Tîrgu-Mureș

 32. Radu, Bălănean (2006). „Efectele zgomotului asupra performanţeor profesionale“. Conferinţa „Start Sigur – Săptămâna Europeană a Sănătăţii şi Securităţii“ 15-17 nov. 2006, Tîrgu-Mureș,  organizată de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei – Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureş în parteneriat cu Universitatea Petru Maior Tîrgu-Mureș şi CLIMM Tîrgu-Mureș

 33. Radu, Bălănean (2006). „Rolul psihologului pentru studiu şi prevenţia stresului ocupaţional în IMM“.  Conferinţa „Start Sigur – Săptămâna Europeană a Sănătăţii şi Securităţii“ 15-17 nov. 2006, Tîrgu-Mureș,  organizată de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei – Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureş în parteneriat cu Universitatea Petru Maior Tîrgu-Mureș şi CLIMM Tîrgu-Mureș.

 34. Radu, Bălănean (2005). „Terapii complementare ecologice aplicate în managementul stresului, profilaxie şi recuperare“.1st European Congress of Military Medicine,12-15 oct. 2005, Bucureşti.

 35. Radu, Bălănean (1986). „Sistem de monitorizare a rezistenţei de izolaţie a reţelelor urbane“. Expoziţia Mondială a Tinerilor Inventatori, 1986, Plodviv, Bulgaria.

 36. Radu, Bălănean (1986). „Sisteme de optimizare a serviciilor de service în reţelele de telecomunicaţii urbane“. Expoziţia Mondială a Tinerilor Inventatori, 1986, Plodviv, Bulgaria.

 37. Radu, Bălănean (1986). „Sistem de monitorizare a traficului şi detecţie a deranjamentelor la sistemele publice de telecomunicaţii“. Simpozionul Naţional de Telecomunicaţii Craiova,  Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor.

 38. Radu, Bălănean & Alexandru, Cătinean (1985). „Sistem de monitorizare a rezistenţei de izolaţie a reţelelor urbane“. Simpozionul Naţional de Telecomunicaţii Bucureşti 1985 – Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor

 39. Radu, Bălănean & Alexandru, Cătinean (1984). „Masa de verificare urbană electronică“. Simpozionul Naţional de Telecomunicaţii Botoşani 1994 – Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor

Concept, know-how și prezentare înregistrată cu drepturi de autor ITSC © 2017
Concept, know-how și prezentare înregistrată cu drepturi de autor ITSC © 2017